top of page

הקיבוץ המתקרב עברית הלמידה לעולים Hadashim - מחפשת לגייס מורים עצמאיים במשרה חלקית כדי להצטרף למשפחה שלנו ! בגישת הקיבוץ , אנו גאים בסיוע לילדים של עולי Hadashim להגיע מוכניםלתכנית הלימודים בבית הספר הישראלי . התכנית שלנו מספקת לתלמידים שלנו (בני 8 ומטה) עםגישת גירוי ידיים עלללמידתLangauge עברית . דרישות תפקיד : רמת שיחה של עברית נדרש חייב להיות פתוח אפקכתכנית שלנו נוקטת בגישה חדשהלהוראה ולמידת עברית חייב להיות מכוון פרטותוכל לעקוב אחרי הוראות ניסיון ואהבה של ילדי הוראה צריך להיות אחראיועצמאי יש ניסיון בהוראה קודמת הוא לא הכרחי

 

דרישות תפקיד : רמת שיחה של עברית נדרש חייב להיות פתוח אפקכתכנית שלנו נוקטת בגישה חדשהלהוראה ולמידת עברית חייב להיות מכוון פרטותוכל לעקוב אחרי הוראות ניסיון ואהבה של ילדי הוראה צריך להיות אחראיועצמאי יש ניסיון בהוראה קודמת הוא לא הכרחי

שלנו מוסמך המורים​

bottom of page