top of page
welcome

ברוכים הבאים

לישראל!

אנחנו יודעיםשהמסע לא מסתיים ברגע שאתה נוחתבישראל . גישת הקיבוץ היאכמובן רקבישראלשמיועד אך ורק על סיוע לילדים של עולים חדשים את השנה הראשונה שלהם בבית הספר בקלות . התכנית הייחודית שלנו באופן טבעי מלמדתארבעה אבני הבניין של עברית . התלמידים שלנו מובטחים ללמוד את היסודות של האזנה , דיבור, קריאה וכתיבה באמצעות המשחקים שלנו הכיף האינטראקטיביושירים . אז מה אתם מחכים ? הירשמו היוםולתת לילד שלך את המתנה של ביטחון ולתת להם להמריא!​

השנה לתת לילד שלך את המתנה של ביטחון!​

המטרות שלנו​

המטרה שלנו היא לתת לתלמידים שלנו confidanceו knowlledge המוקדם של שפת עברית . לפני כניסת השנה הראשונה שלהם בתכנית הלימודים בבית הספר הישראלית התלמידים שלנו יודעים :

 

  • השמות של22 אותיות עברית צורת האותיות , כולל חמשאותיות

  • סופיות הקריאה וכתיבת עבריתש היא מימין לשמאל

  • ארבע קבוצות של צליליאותיות עברית

  • חמש קבוצות שלתנועות עברית הגייה נכונה של האותיות ח ע א ה

  • שירי גישת הקיבוץ מקצועות יסוד , אוצר מילים , ביטוייםודקדוק

  • קריאה במכתבי מיזוג וצלילי תנועות קריאה על ידי מיזוג הברות

  • כתיבת אותיות תסריט

כאשרילד לומד עם כלומר הם מבינים​

our secret
our secret to teaching

הסוד שלנו להוראה​

גישת הקיבוץ מאמינה תלמידים בכל הגילים מתקשים ללמוד בגלל הדרך שהם מלמדים. בתלמידי כיתה קונבנציונליים מכל סוגי הלמידה דחפו לכיתה אחת ולימד בדרך זו, וכתוצאה מכך לא מעט הבנה של מה שמלמד. התכנית שלנו פותחה באופן ייחודי על ידי תוך התחשבות ברעיון הבסיסי, שכל תלמיד הוא שונה וכל תלמיד יש ללמד בדרך שהוא / היא תבין. הדבר נעשה על ידי הוראת תלמידים באותו אופן שבו ילד לומד שפתו / שלה הראשונה. האזנה, דיבור, קריאה, כתיבה ולומד בקלות. התלמידים שלנו ללמוד והופכים מכיר את הצליל וההגייה של שפת עברית. באופן טבעי כמו תינוק מתפתח, התלמידים שלנו ללמוד כיצד נשמעים את האותיות האלפבית עברית. שני השלבים האחרונים לבוא יד ביד כתלמידים שלנו להשיג את כישורי קריאה וכתיבה על ידי שימוש בידע הקודם שלהם של מה שהם למדו בעבר.

מי אנחנו כבר עובדים עם​

Anchor 3

המלצות​

מהיום הראשון , ידעתישגישת הסיעה הייתה שונה מכל תכנית אחרת ! אחרי השיעור הראשון שני הילדים שלי חזרו הביתה בשירהבעברית ! הם לימדו אותי מה כל מילת פירושושאלו מתי הם הולכים לשחק שוב !​

-Sarah Rachel, Ramat Gan

זוהי תכנית המספקת ערך אמיתי לקהילה עולה . גישת הקיבוץ מגבירה את ביטחונם של הילדיםומאפשרת להם להתחיל את שנת הלימודים ברגל ימין . גישה זו של למידה צריכה להיות מיושמת בכל הכיתות .​

-David Azuli, Tel Aviv

Testimonials
bottom of page